Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Roboty budowlane w miesiącu luty  2019r. były prowadzone  zgodnie z przedłożonym harmonogramem z dnia 15.12.2019r. (okres zimowy). W miesiącu bieżącym były prowadzone następujące prace: Bieżące utrzymanie nawierzchni na odcinku Braniewo-Wola Lipowska; Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych; Usunięcie warstwy humusu i darniny; Rozbiórka nawierzchni z mas; Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego; Rozbiórka podbudowy z tłucznia Rozbiórka…

W związku z remontem na odcinku Braniewo-Wola Lipowska od 25 marca wprowadzone zostaną objazdy. Planowany termin obowiązywania objazdów to 4 tygodnie. W skład tymczasowej organizacji ruchu wejdą trzy objazdy: Objazd dla samochodów powyżej 6t z uwagi na przebudowę przejazdu kolejowego oraz ze względu na wymiany gruntów drogi wojewódzkiej 507, drogami S7, S22, DK54, DW507 oraz…

W miejscowości Bobrowiec i Wola Lipowska rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego.

Karczenie drzew, usunięcie krzewów, rozbiórka nawierzchni, rozbiórka elementów ulic.

W miejscowości Braniewo wprowadzono ruch wahadłowy na odcinku od km 0+950 do km 1+333 z tymczasową sygnalizacją świetlną.

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl