Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Postęp Robót zgodnie z raportem za tydzień  48 ( tj.  od 19.08.2019r. do 24.08.2019r.): 2.0 Koszty ogólne – 64,38% 2.1 Roboty drogowe : Roboty przygotowawcze – 93,62% Roboty ziemne  – 62,26% Podbudowy – 69,22% Nawierzchnie – 53,59% Roboty wykończeniowe- 8,89% Elementy ulic – 44,10% Inne roboty – 65,97% Promocja Projektu – 50% 2.2 Roboty mostowe-przepusty…

Postęp Robót zgodnie z raportem za tydzień  47 ( tj.  od 12.08.2019r. do 18.08.2019r.): 2.0 Koszty ogólne – 61,97% 2.1 Roboty drogowe : Roboty przygotowawcze – 89,90% Roboty ziemne  – 59,39% Podbudowy – 66,88% Nawierzchnie – 52,02% Roboty wykończeniowe- 6,17% Elementy ulic – 35,88% Inne roboty – 65,97% Promocja Projektu – 50% 2.2 Roboty mostowe-przepusty…

Postęp Robót zgodnie z raportem za tydzień  46 ( tj.  od 05.08.2019r. do 11.08.2019r.): 2.0 Koszty ogólne – 57,60% 2.1 Roboty drogowe : Roboty przygotowawcze – 88,30% Roboty ziemne  – 57,80% Podbudowy – 66,17% Nawierzchnie – 51,65% Roboty wykończeniowe- 6,17% Elementy ulic – 34,70% Inne roboty – 65,97% Promocja Projektu – 50% 2.2 Roboty mostowe-przepusty…

– wykonywano pracę ratunkowe na stanowisku archeologicznym w miejscowości Lipowina – wykonywanie podbudowy z MCE oraz nawierzchni bitumicznej

Postęp Robót zgodnie z raportem za tydzień  44: 2.0 Koszty ogólne – 48,84% 2.1 Roboty drogowe : Roboty przygotowawcze – 81,74% Roboty ziemne  – 41,25% Podbudowy – 59,80% Nawierzchnie – 32,44% Roboty wykończeniowe- 5,36% Elementy ulic – 30,92% Inne roboty – 65,52% Promocja Projektu – 50% 2.2 Roboty mostowe-przepusty – 94,71% Kolizje elektroenergetyczne- 14,67% 2.3…

Postęp Robót zgodnie z raportem za tydzień  43: 2.0 Koszty ogólne – 46,03% 2.1 Roboty drogowe : Roboty przygotowawcze – 77,07% Roboty ziemne  – 37,66% Podbudowy – 55,02% Nawierzchnie – 32,40% Roboty wykończeniowe- 4,32% Elementy ulic – 29,95% Inne roboty – 65,52% Promocja Projektu – 50% 2.2 Roboty mostowe-przepusty – 89,93% Kolizje elektroenergetyczne- 11,36% 2.3…

Prace wykonane w tygodniu 08.07.2019 – 12.07.2019: karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni) Podbudowa betonowa (zatoki autobusowe) Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE Krawężniki betonowe Chodniki z kostki betonowej Obrzeża betonowe Przebudowa sieci telekomunikacyjnej metalowej

Usunięcie warstwadarniny, humusu na pełną głębokość zalegania rozbiórki elementóow ulic Roboty ziemne: Korytowanie wraz z profilowaniem msc. Zakrzewiec, Wola Lipowska, Bobromiec, Braniewo Podbudowy: Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw w msc. Wola Lipowska, Bobroniec Podbudowy zasadnicze msc. Maciejowo Nawierzchnia: Wykonano na zakrętach pobocza z kostki kamiennej w msc. Lipomine, Bobroniec Elementy ulic: Chodniki…

Roboty budowlane w miesiącu CZERWIEC  2019r. były prowadzone  zgodnie z przedłożonym harmonogramem z dnia 15.12.2018r. W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace: Rozbiórka nawierzchni istniejących zjazdów z mas mineralno-bitumicznych 5+058 ,92 str. P 6+161,85 str. P 6+359,73 str.L 6+382,29 str,P 6+515,06 str. P Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych: Skrzyżowanie w km 0+830 Ul. Olsztyńska Rozbiórka…

W msc. Braniewo trwaja prace na wahadle w km 0+780- 0+900 str. L Na tym wahadle również Wykonawca jest w trakcie budowy przepustu nr 2 w km 0+890. Wykonawca w msc. Braniewo prowadził prace brukarskie. Wykonawca prowadzi roboty ziemne na nowo otwartych wahadłach tj. Bobrowiec, Świętochowo, Zakrzewiec, Lipowina.

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl