Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –100,00% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,90% • Roboty ziemne – 121,87% • Podbudowy – 111,85% • Nawierzchnie – 101,49% • Roboty wykończeniowe- 60,50% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 86,46% • Elementy ulic – 97,22% • Zieleń drogowa – 100,00% • Inne roboty – 86,16% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –100,00% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,90% • Roboty ziemne – 121,87% • Podbudowy – 111,85% • Nawierzchnie – 101,49% • Roboty wykończeniowe- 57,75% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 80,30% • Elementy ulic – 97,22% • Zieleń drogowa – 100,00% • Inne roboty – 86,16% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –100,00% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,90% • Roboty ziemne – 121,87% • Podbudowy – 111,85% • Nawierzchnie – 101,49% • Roboty wykończeniowe- 55,00% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 74,13% • Elementy ulic – 97,22% • Zieleń drogowa – 100,00% • Inne roboty – 86,16% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –99,65% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,90% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 104,23% • Nawierzchnie – 99,36% • Roboty wykończeniowe- 66,28% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 61,05% • Elementy ulic – 97,22% • Zieleń drogowa – 100,00% • Inne roboty – 86,16% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –98,86% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,90% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 104,23% • Nawierzchnie – 99,36% • Roboty wykończeniowe- 53,17% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 61,05% • Elementy ulic – 97,22% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 86,16% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –100,39% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,90% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 104,23% • Nawierzchnie – 99,36% • Roboty wykończeniowe- 52,30% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 61,05% • Elementy ulic – 97,22% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 86,16% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,90% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 104,23% • Nawierzchnie – 99,36% • Roboty wykończeniowe- 51,53% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 61,05% • Elementy ulic – 97,22% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 86,16% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty mostowe-przepusty – 100,00%…

Koszty ogólne –99,62% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,90-% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,98% • Nawierzchnie – 97,47% • Roboty wykończeniowe- 51,13% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 58,78% • Elementy ulic – 97,22% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 86,16% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –99,53% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,90-% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,98% • Nawierzchnie – 97,28% • Roboty wykończeniowe- 51,13% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 58,78% • Elementy ulic – 96,68% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 86,16% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –99,30% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,77% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,86% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 51,13% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 58,78% • Elementy ulic – 94,29% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 86,16% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl