Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –97,98% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 107,21% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 41,78% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 30,40% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –97,94% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 107,04% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 41,65% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 28,62% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –97,87% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 106,82% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 41,24% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 26,72% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –97,64% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 106,71% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 41,00% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 7,63% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –97,55% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 106,60% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 39,66% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 7,63% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Prowadzenie robót związanych z utrzymaniem drogi DW507

Koszty ogólne –97,45% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 106,05% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 38,85% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 7,63% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –96,15% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 105,92% • Roboty ziemne – 105,05% • Podbudowy – 103,68% • Nawierzchnie – 94,43% • Roboty wykończeniowe- 37,83% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 7,63% • Elementy ulic – 89,67% • Zieleń drogowa – 86,51% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –94,36% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 105,81% • Roboty ziemne – 101,60% • Podbudowy – 103,44% • Nawierzchnie – 92,38% • Roboty wykończeniowe- 32,57% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 2,93% • Elementy ulic – 83,74% • Zieleń drogowa – 69,55% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –93,01% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 104,82% • Roboty ziemne – 100,54% • Podbudowy – 103,36% • Nawierzchnie – 92,13% • Roboty wykończeniowe- 27,83% • Elementy ulic – 80,55% • Zieleń drogowa – 52,59% • Inne roboty – 84,79% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty mostowe-przepusty – 100,00% Kolizje elektroenergetyczne- 40,19%…

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl