Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –99,10% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,66% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,86% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 49,55% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 58,78% • Elementy ulic – 92,91% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,93% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –98,83% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 108,55% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,86% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 49,55% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 34,00% • Elementy ulic – 92,91% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,93% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –98,48% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 107,71% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 48,76% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 30,91% • Elementy ulic – 91,48% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,93% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –98,38% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 107,60% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 47,96% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 30,91% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,93% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –98,30% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 107,49% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 46,92% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 30,91% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –98,16% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 107,21% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 44,59% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 30,91% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –97,98% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 107,21% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 41,78% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 30,40% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –97,94% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 107,04% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 41,65% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 28,62% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –97,87% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 106,82% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 41,24% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 26,72% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

Koszty ogólne –97,64% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 106,71% • Roboty ziemne – 107,23% • Podbudowy – 103,69% • Nawierzchnie – 96,56% • Roboty wykończeniowe- 41,00% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 7,63% • Elementy ulic – 90,60% • Zieleń drogowa – 95,00% • Inne roboty – 85,20% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty…

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl