Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –90,64% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 104,38% • Roboty ziemne – 99,46% • Podbudowy – 102,97% • Nawierzchnie – 86,16% • Roboty wykończeniowe- 25,78% • Elementy ulic – 77,12% • Zieleń drogowa – 27,14% • Inne roboty – 81,89% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty mostowe-przepusty – 100,00% Kolizje elektroenergetyczne- 40,19%…

Koszty ogólne – 89,76% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 104,38% • Roboty ziemne – 97,31% • Podbudowy – 102,97% • Nawierzchnie – 83,69% • Roboty wykończeniowe- 23,29% • Elementy ulic – 77,12% Zieleń drogowa – 27,14% • Inne roboty – 81,89% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty mostowe-przepusty – 100,00% • Kolizje elektroenergetyczne-…

Koszty ogólne – 89,11% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 104,27% • Roboty ziemne – 95,26% • Podbudowy – 102,97% • Nawierzchnie – 83,69% • Roboty wykończeniowe- 20,87% • Elementy ulic – 76,25% • Inne roboty – 81,89% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty mostowe-przepusty – 100,00% • Kolizje elektroenergetyczne- 36,26% Roboty branżowe: •…

Koszty ogólne – 88,39% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 103,72% • Roboty ziemne – 92,83% • Podbudowy – 102,94% • Nawierzchnie – 81,25% • Roboty wykończeniowe- 20,36% • Elementy ulic – 75,61% • Inne roboty – 81,74% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty mostowe-przepusty – 100,00% • Kolizje elektroenergetyczne- 36,26% Roboty branżowe: •…

Koszty ogólne – 87,05% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 102,98% • Roboty ziemne – 89,72% • Podbudowy – 102,80% • Nawierzchnie – 77,25% • Roboty wykończeniowe- 20,36% • Elementy ulic – 72,42% • Inne roboty – 81,39% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty mostowe-przepusty – 100,00% • Kolizje elektroenergetyczne- 36,26% Roboty branżowe: •…

Koszty ogólne – 84,05% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 102,30% • Roboty ziemne – 86,61% • Podbudowy – 102,69% • Nawierzchnie – 67,01% • Roboty wykończeniowe- 18,57% • Elementy ulic – 70,83% • Inne roboty – 69,24% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty mostowe-przepusty – 100,00% • Kolizje elektroenergetyczne- 36,26% Roboty branżowe: •…

Koszty ogólne – 82,15% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 101,51% • Roboty ziemne – 83,50% • Podbudowy – 100,31% • Nawierzchnie – 67,01% • Roboty wykończeniowe- 16,62% • Elementy ulic – 65,89% • Inne roboty – 66,67% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty mostowe-przepusty – 100,00% • Kolizje elektroenergetyczne- 14,67% Roboty branżowe: •…

Koszty ogólne – 80,60% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 100,83% • Roboty ziemne – 70,41% • Podbudowy – 100,15% • Nawierzchnie – 65,60% • Roboty wykończeniowe- 14,78% • Elementy ulic – 64,98% • Inne roboty – 66,67% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty mostowe-przepusty – 100% • Kolizje elektroenergetyczne- 14,67% Roboty branżowe: •…

Koszty ogólne – 78,72% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 100,72% • Roboty ziemne – 70,41% • Podbudowy – 99,68% • Nawierzchnie – 60,14% • Roboty wykończeniowe- 11,00% • Elementy ulic – 60,30% • Inne roboty – 66,36% • Promocja Projektu – 50,00% Roboty mostowe-przepusty – 98,04% • Kolizje elektroenergetyczne- 14,67% Roboty branżowe: •…

Koszty ogólne – 76,77% Roboty drogowe : • Roboty przygotowawcze – 98,57% • Roboty ziemne – 70,41% • Podbudowy – 95,97% • Nawierzchnie – 59,05% • Roboty wykończeniowe- 10,46% • Elementy ulic – 57,32% • Inne roboty – 66,36% • Promocja Projektu – 50% Roboty mostowe-przepusty – 98,04% • Kolizje elektroenergetyczne- 14,67% Roboty branżowe: •…

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl