Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Wykonawca zadania Strabag sp.z o.o. informuje,że w okresie świątecznym tj. od 23.12.2019r.- 07.01.2020r. osobami pełniącymi dyżur w sprawie organizacji ruchu, oznakowania oraz wszelkich zdarzeń na terenie budowy są: Pan Łukasz Demkowicz tel. kom.: 882 783 601 Pan Sebastian Mitkowski tel. kom.: 784 086 647

Wykonawca zadania STRABAG Sp. z o.o. informuje, że w okresie świątecznym tj. 01.11.2019. – 03.11.2019 r. osobami pełniącymi dyżur w sprawie organizacji ruchu, oznakowania oraz wszelkich zdarzeń na terenie budowy są: Krzysztof Leszczyński – 695 056 938 Tomasz Tomczyszyn – tel.: 664 316 820

Wykonawca zadania STRABAG Sp. z o.o. informuje, że w okresie świątecznym tj. 20.06.2019. – 23.06.2019 r. osobami pełniącymi dyżur w sprawie organizacji ruchu, oznakowania oraz wszelkich zdarzeń na terenie budowy są: Dariusz Pilip – tel.: 785 862 142 Tomasz Tomczyszyn – tel.: 664 316 820

W związku z remontem na odcinku Braniewo-Wola Lipowska od 25 marca wprowadzone zostaną objazdy. Planowany termin obowiązywania objazdów to 4 tygodnie. W skład tymczasowej organizacji ruchu wejdą trzy objazdy: Objazd dla samochodów powyżej 6t z uwagi na przebudowę przejazdu kolejowego oraz ze względu na wymiany gruntów drogi wojewódzkiej 507, drogami S7, S22, DK54, DW507 oraz…

W miejscowości Braniewo wprowadzono ruch wahadłowy na odcinku od km 0+950 do km 1+333 z tymczasową sygnalizacją świetlną.

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl