Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu przy ul. Olsztyńskiej msc. Braniewo