Dogęszczanie warstwy ścieralnej w km 8+840 – 11+740 str. P