Zamontowanie barier ochronnych typ Olsztyński przy zatoce autobusowej w km 4+620 str.L