Wykonanie zjazdu na drogę powiatową w km 10+490 str.L