Wykonanie oznakowania poziomego -przejście dla pieszych w msc. Maciejewo