Wykonanie dodatkowego pasa ruchu przy skrzyżowaniu – na ul.Łącznikową w Braniewie