Oznakowanie poziome skrzyżowania w km 11+450 msc. Lipowina