Wymiana przepustu w okolicy m. Wola Lipowska – poszerzenie istniejącej jezdni (tymczasowy objazd)