Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami w okolicy m. Lipowina