Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Roboty budowlane w miesiącu luty  2019r. były prowadzone  zgodnie z przedłożonym harmonogramem z dnia 15.12.2019r. (okres zimowy). W miesiącu bieżącym były prowadzone następujące prace:

 1. Bieżące utrzymanie nawierzchni na odcinku Braniewo-Wola Lipowska;
 2. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych;
 3. Usunięcie warstwy humusu i darniny;
 4. Rozbiórka nawierzchni z mas;
 5. Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego;
 6. Rozbiórka podbudowy z tłucznia
 7. Rozbiórka chodników z płyt betonowych;
 8. Rozbiórka krawężników betonowych;
 9. Usuwanie studni kanalizacji deszczowej;
 10. Frezowanie nawierzchni;
 11. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bobrowiec;
 12. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola-Lipowska
 13. Usuwanie karpin;
 14. Wycinka dodatkowych drzew;
CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl