Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

 1. Usunięcie warstwy humusu
 2. Rozbiórka podbudowy z tłucznia
 3. Rozbiórka podbudowy z kruszywa
 4. Rozbórka elementów dróg
 5. Wykonanie nasypów
 6. Przepust pod koroną drogi Ø1000 w km 4+594,20
 7. Przepust wydzielony
 8. Budowa kanalizacji deszczowej
 9. Warstwa odsączająca pod nawierzchnią zjazdów
 10. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 11. Wzmocnienie podłoża geosyntetykiem
 12. Podbudowa betonowa na zatokach autobusowych
 13. Frezowanie nawierzchni
 14. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Braniewo
 15. Ustawianie krawężników i brzeży betonowych: 1+445 str. L – zatoka autobusowa
 16. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 17. Przebudowa przejazdu kolejowego
 18. Bieżące utrzymanie nawierzchni
 19. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl