Prace wykonane w miesiącu styczeń 2020

a) Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
b) Oznakowanie pionowe,
c) Umocnienie dna i skarp rowów brukiem na sucho,
d) Ustawienie słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych,
e) Ustawienie ogrodzeń segmentowych U-11a,
f) Umocnienie skarp rowów prafabrykatami betonowymi (płyty ażurowe),
g) Wykonanie ścieków podchodnikowych,
h) Wykonanie ścieków skarpowych razem z łącznikami i wylotami,

Plan robót na  miesiąc luty 2020

a) Oznakowanie pionowe,
b) Profilowanie i zagęszczanie poboczy,
c) Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
d) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
e) Ustawianie krawężników kamiennych,
f) Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej,
g) Umacnianie dna skarp i rowów,
h) Wykonanie ścieków podchodnikowych,
i) Wykonanie ścieków skarpowych