Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Text Divider

Koszty ogólne – 73,39%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 97,87%
• Roboty ziemne – 66,17%
• Podbudowy – 90,22%
• Nawierzchnie – 57,38%
• Roboty wykończeniowe- 10,46%
• Elementy ulic – 48,49%
• Inne roboty – 66,05%
• Promocja Projektu – 50%

Roboty mostowe-przepusty – 98,04%

Kolizje elektroenergetyczne- 14,67%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 31,73%
• sieć telekomunikacyjna – 7,07%
• kanalizacja deszczowa – 73,36%

Upływ czasu : 55,56%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl