Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne – 78,72%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 100,72%
• Roboty ziemne – 70,41%
• Podbudowy – 99,68%
• Nawierzchnie – 60,14%
• Roboty wykończeniowe- 11,00%
• Elementy ulic – 60,30%
• Inne roboty – 66,36%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 98,04%
• Kolizje elektroenergetyczne- 14,67%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 32,48%
• sieć telekomunikacyjna – 7,07%
• kanalizacja deszczowa – 77,72%

Upływ czasu : 57,78%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl