Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne – 84,05%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 102,30%
• Roboty ziemne – 86,61%
• Podbudowy – 102,69%
• Nawierzchnie – 67,01%
• Roboty wykończeniowe- 18,57%
• Elementy ulic – 70,83%
• Inne roboty – 69,24%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%

• Kolizje elektroenergetyczne- 36,26%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 33,42%
• sieć telekomunikacyjna – 76,47%
• kanalizacja deszczowa – 83,42%

Upływ czasu : 61,11%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl