Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne – 82,15%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 101,51%
• Roboty ziemne – 83,50%
• Podbudowy – 100,31%
• Nawierzchnie – 67,01%
• Roboty wykończeniowe- 16,62%
• Elementy ulic – 65,89%
• Inne roboty – 66,67%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%
• Kolizje elektroenergetyczne- 14,67%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 33,42%
• sieć telekomunikacyjna – 41,53%
• kanalizacja deszczowa – 78,87%

Upływ czasu : 60,00%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl