Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne – 88,39%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 103,72%
• Roboty ziemne – 92,83%
• Podbudowy – 102,94%
• Nawierzchnie – 81,25%
• Roboty wykończeniowe- 20,36%
• Elementy ulic – 75,61%
• Inne roboty – 81,74%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%

• Kolizje elektroenergetyczne- 36,26%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 35,14%
• sieć telekomunikacyjna – 76,47%
• kanalizacja deszczowa – 85,87%

2.4. Upływ czasu : 63,33%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl