Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne – 89,11%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 104,27%
• Roboty ziemne – 95,26%
• Podbudowy – 102,97%
• Nawierzchnie – 83,69%
• Roboty wykończeniowe- 20,87%
• Elementy ulic – 76,25%
• Inne roboty – 81,89%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%
• Kolizje elektroenergetyczne- 36,26%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 35,14%
• sieć telekomunikacyjna – 76,47%
• kanalizacja deszczowa – 85,87%

Upływ czasu : 64,44%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl