Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –90,64%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 104,38%
• Roboty ziemne – 99,46%
• Podbudowy – 102,97%
• Nawierzchnie – 86,16%
• Roboty wykończeniowe- 25,78%
• Elementy ulic – 77,12%
• Zieleń drogowa – 27,14%
• Inne roboty – 81,89%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%

Kolizje elektroenergetyczne- 40,19%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 37,96%
• sieć telekomunikacyjna – 76,47%
• kanalizacja deszczowa – 87,13%

Upływ czasu : 66,67%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl