Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –93,01%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 104,82%
• Roboty ziemne – 100,54%
• Podbudowy – 103,36%
• Nawierzchnie – 92,13%
• Roboty wykończeniowe- 27,83%
• Elementy ulic – 80,55%
• Zieleń drogowa – 52,59%
• Inne roboty – 84,79%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%

Kolizje elektroenergetyczne- 40,19%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 38,29%
• sieć telekomunikacyjna – 76,47%
• kanalizacja deszczowa – 91,97%
Upływ czasu : 67,78%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl