Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –94,36%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 105,81%
• Roboty ziemne – 101,60%
• Podbudowy – 103,44%
• Nawierzchnie – 92,38%
• Roboty wykończeniowe- 32,57%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 2,93%
• Elementy ulic – 83,74%
• Zieleń drogowa – 69,55%
• Inne roboty – 85,20%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%

• Kolizje elektroenergetyczne- 40,19%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 60,81%
• sieć telekomunikacyjna – 76,47%
• kanalizacja deszczowa – 92,56%
Upływ czasu : 68,89%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl