Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –96,15%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 105,92%
• Roboty ziemne – 105,05%
• Podbudowy – 103,68%
• Nawierzchnie – 94,43%
• Roboty wykończeniowe- 37,83%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 7,63%
• Elementy ulic – 89,67%
• Zieleń drogowa – 86,51%
• Inne roboty – 85,20%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%

Kolizje elektroenergetyczne- 54,70%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 72,42%
• sieć telekomunikacyjna – 76,47%
• kanalizacja deszczowa – 92,56%

Upływ czasu :70,00%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl