Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –97,94%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 107,04%
• Roboty ziemne – 107,23%
• Podbudowy – 103,69%
• Nawierzchnie – 96,56%
• Roboty wykończeniowe- 41,65%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 28,62%
• Elementy ulic – 90,60%
• Zieleń drogowa – 95,00%
• Inne roboty – 85,20%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%

Kolizje elektroenergetyczne- 54,70%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 98,49%
• sieć telekomunikacyjna – 76,47%
• kanalizacja deszczowa – 92,56%

Upływ czasu :80%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl