Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –99,10%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 108,66%
• Roboty ziemne – 107,23%
• Podbudowy – 103,86%
• Nawierzchnie – 96,56%
• Roboty wykończeniowe- 49,55%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 58,78%
• Elementy ulic – 92,91%
• Zieleń drogowa – 95,00%
• Inne roboty – 85,93%

• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%

Kolizje elektroenergetyczne- 54,70%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 106,93%
• oświetlenie drogowe – 98,49%
• sieć telekomunikacyjna – 76,47%
• kanalizacja deszczowa – 92,56%

Upływ czasu : 87,78%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl