Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –98,86%

Roboty drogowe :

• Roboty przygotowawcze – 108,90%
• Roboty ziemne – 107,23%
• Podbudowy – 104,23%
• Nawierzchnie – 99,36%
• Roboty wykończeniowe- 53,17%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 61,05%
• Elementy ulic – 97,22%
• Zieleń drogowa – 95,00%
• Inne roboty – 86,16%

• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%

• Kolizje elektroenergetyczne- 58,86%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 106,93%
• oświetlenie drogowe – 98,49%
• sieć telekomunikacyjna – 76,47%
• kanalizacja deszczowa – 95,43%
2.4. Upływ czasu : 94,44%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl