Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne –100,00%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 108,90%
• Roboty ziemne – 121,87%
• Podbudowy – 111,85%
• Nawierzchnie – 101,49%
• Roboty wykończeniowe- 57,75%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 80,30%
• Elementy ulic – 97,22%
• Zieleń drogowa – 100,00%
• Inne roboty – 86,16%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100,00%

Kolizje elektroenergetyczne- 60,93%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 91,47%
• oświetlenie drogowe – 99,85%
• sieć telekomunikacyjna – 91,74%
• kanalizacja deszczowa – 94,32%

Upływ czasu : 97,78

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl