Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Postęp Robót zgodnie z raportem za tydzień  46 ( tj.  od 05.08.2019r. do 11.08.2019r.):

2.0 Koszty ogólne – 57,60%

2.1 Roboty drogowe :

 • Roboty przygotowawcze – 88,30%
 • Roboty ziemne  – 57,80%
 • Podbudowy – 66,17%
 • Nawierzchnie – 51,65%
 • Roboty wykończeniowe- 6,17%
 • Elementy ulic – 34,70%
 • Inne roboty – 65,97%
 • Promocja Projektu – 50%

2.2 Roboty mostowe-przepusty – 98,04%

 • Kolizje elektroenergetyczne- 14,67%

2.3 Roboty branżowe:

 • Energa sopot – 21,80%
 • oświetlenie drogowe – 24,50%
 • sieć telekomunikacyjna – 7,07%
 • kanalizacja deszczowa – 67,12%

2.4. Upływ czasu : 51,11%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl