Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Postęp Robót zgodnie z raportem za tydzień  47 ( tj.  od 12.08.2019r. do 18.08.2019r.):

2.0 Koszty ogólne – 61,97%

2.1 Roboty drogowe :

 • Roboty przygotowawcze – 89,90%
 • Roboty ziemne  – 59,39%
 • Podbudowy – 66,88%
 • Nawierzchnie – 52,02%
 • Roboty wykończeniowe- 6,17%
 • Elementy ulic – 35,88%
 • Inne roboty – 65,97%
 • Promocja Projektu – 50%

2.2 Roboty mostowe-przepusty – 98,04%

 • Kolizje elektroenergetyczne- 14,67%

2.3 Roboty branżowe:

 • Energa sopot – 21,80%
 • oświetlenie drogowe – 30,79%
 • sieć telekomunikacyjna – 7,07%
 • kanalizacja deszczowa – 70,46%

2.4. Upływ czasu : 52,22%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl