Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Postęp Robót zgodnie z raportem za tydzień  48 ( tj.  od 19.08.2019r. do 24.08.2019r.):

2.0 Koszty ogólne – 64,38%

2.1 Roboty drogowe :

 • Roboty przygotowawcze – 93,62%
 • Roboty ziemne  – 62,26%
 • Podbudowy – 69,22%
 • Nawierzchnie – 53,59%
 • Roboty wykończeniowe- 8,89%
 • Elementy ulic – 44,10%
 • Inne roboty – 65,97%
 • Promocja Projektu – 50%

2.2 Roboty mostowe-przepusty – 98,04%

 • Kolizje elektroenergetyczne- 14,67%

2.3 Roboty branżowe:

 • Energa sopot – 21,80%
 • oświetlenie drogowe – 31,73%
 • sieć telekomunikacyjna – 7,07%
 • kanalizacja deszczowa – 71,89%

2.4. Upływ czasu : 53,33%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl