Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

2.0 Koszty ogólne – 54,44%
2.1 Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 95,03%
• Roboty ziemne – 64,67%
• Podbudowy – 87,16%
• Nawierzchnie – 54,71%
• Roboty wykończeniowe- 9,29%
• Elementy ulic – 47,49%
• Inne roboty – 65,97%
• Promocja Projektu – 50%
2.2 Roboty mostowe-przepusty – 98,04%
• Kolizje elektroenergetyczne- 14,67%
2.3 Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 31,73%
• sieć telekomunikacyjna – 7,07%
• kanalizacja deszczowa – 72,95%
2.4. Upływ czasu : 54,44%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl