Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne – 76,77%
Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 98,57%
• Roboty ziemne – 70,41%
• Podbudowy – 95,97%
• Nawierzchnie – 59,05%
• Roboty wykończeniowe- 10,46%
• Elementy ulic – 57,32%
• Inne roboty – 66,36%
• Promocja Projektu – 50%

Roboty mostowe-przepusty – 98,04%
• Kolizje elektroenergetyczne- 14,67%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 31,73%
• sieć telekomunikacyjna – 7,07%
• kanalizacja deszczowa – 77,10%

Upływ czasu : 56,67%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl