Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Koszty ogólne – 80,60%

Roboty drogowe :
• Roboty przygotowawcze – 100,83%
• Roboty ziemne – 70,41%
• Podbudowy – 100,15%
• Nawierzchnie – 65,60%
• Roboty wykończeniowe- 14,78%
• Elementy ulic – 64,98%
• Inne roboty – 66,67%
• Promocja Projektu – 50,00%

Roboty mostowe-przepusty – 100%
• Kolizje elektroenergetyczne- 14,67%

Roboty branżowe:
• Energa sopot – 21,80%
• oświetlenie drogowe – 32,48%
• sieć telekomunikacyjna – 7,07%
• kanalizacja deszczowa – 78,87%

Upływ czasu : 58,89%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl