Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

PRACE WYKONANE W MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM:

a) Wycinka krzewów

b) Usunięcie warstwy humusu

c) Rozbiórka podbudowy z tłucznia

d) Rozbiórka elementów dróg

e) Wymiana gruntów

f) Przepust pod koroną drogi fi 1200mm

g) Budowa kanalizacji deszczowej

h) Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

i) Ulepszone podłoże z CBR >20%

j) Wzmocnienie podłoża geosyntetykiem

k) Ulepszone podłoże stabilizowane wapnem

l) Podbudowa pomocnicza

m) Podbudowa zasadnicza

n) Frezowanie nawierzchni

o) Budowa oświetlenia drogowego

p) Ustawienie krawężników i brzeży betonowych

q) Przebudowa przejazdu kolejowego

r) Bieżące utrzymanie nawierzchni

s) Wyznaczenei trasy i punktów wysokościowych

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl