Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Prace wykonane w tygodniu 08.07.2019 – 12.07.2019:

karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni)
Podbudowa betonowa (zatoki autobusowe)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE
Krawężniki betonowe
Chodniki z kostki betonowej
Obrzeża betonowe
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej metalowej

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl