Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska
 1. Postęp Robót zgodnie z raportem za tydzień  43:

2.0 Koszty ogólne – 46,03%

2.1 Roboty drogowe :

 • Roboty przygotowawcze – 77,07%
 • Roboty ziemne  – 37,66%
 • Podbudowy – 55,02%
 • Nawierzchnie – 32,40%
 • Roboty wykończeniowe- 4,32%
 • Elementy ulic – 29,95%
 • Inne roboty – 65,52%
 • Promocja Projektu – 50%

2.2 Roboty mostowe-przepusty – 89,93%

 • Kolizje elektroenergetyczne- 11,36%

2.3 Roboty branżowe:

 • oświetlenie drogowe – 12,40%
 • sieć telekomunikacyjna – 7,07%
 • kanalizacja deszczowa – 62,05%

2.4. Upływ czasu : 47,78%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl