Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska
 1. Postęp Robót zgodnie z raportem za tydzień  44:

2.0 Koszty ogólne – 48,84%

2.1 Roboty drogowe :

 • Roboty przygotowawcze – 81,74%
 • Roboty ziemne  – 41,25%
 • Podbudowy – 59,80%
 • Nawierzchnie – 32,44%
 • Roboty wykończeniowe- 5,36%
 • Elementy ulic – 30,92%
 • Inne roboty – 65,52%
 • Promocja Projektu – 50%

2.2 Roboty mostowe-przepusty – 94,71%

 • Kolizje elektroenergetyczne- 14,67%

2.3 Roboty branżowe:

 • Energa sopot – 21,80%
 • oświetlenie drogowe – 18,20%
 • sieć telekomunikacyjna – 7,07%
 • kanalizacja deszczowa – 63,02%

2.4. Upływ czasu : 48,89%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl