Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Prace wykonane w tygodniu 27.05.2019 – 31.05.2019:

  • wymiana gruntów nienośnych z wykonaniem odwodnienia i zabezpieczeniem wykopów 13+ 100
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej CBR 80% oraz wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej  w km+140-2+480

 

Trwają prace przy przepuście w km 1+879,60 oraz przy przepuście w km 8+423,70

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl