Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Roboty budowlane w miesiącu CZERWIEC  2019r. były prowadzone  zgodnie z przedłożonym harmonogramem z dnia 15.12.2018r. W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace:

 • Rozbiórka nawierzchni istniejących zjazdów z mas mineralno-bitumicznych
 • 5+058 ,92 str. P
 • 6+161,85 str. P
 • 6+359,73 str.L
 • 6+382,29 str,P
 • 6+515,06 str. P
 • Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych:
 • Skrzyżowanie w km 0+830
 • Ul. Olsztyńska
 • Rozbiórka podbudowy z tłucznia
 • 3+280-3+930 str. L i P
 • 4+700-5+550 str.L
 • 9+040-9+840 str. L
 • 10+880-11+300 str. L i P
 • 5+550-6+130 str. L i P
 • 13+920-14+100 str. P
 • 13+100-13+580 str. L i P
 • Ul. Olsztyńska str. L i P
 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa
 • Zjazd 5+058,92 str. P
 • Rozbiórka elementów dróg:
 • Kostka kamienna 0+780-0+920, 0+830 zjazd str. P
 • Krawężniki i obrzeża betonowe
 • Przepusty po zjazdami 5+058,92 str. P, 6+161,85 str. P, 6+359,73 str. L, 6+382,29 str. P,

6+516,06 str P

 • Bariery drogowe 1+350-1+|490, 1+800-1+950, 4+680-4+860
 • Wymiana gruntów
 • Przepusty pod zjazdami 5+058 str. P, 6+294 str. P
 • Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 • Przepust wydzielony w km 0+861,50
 • Ulepszone podłoże z CBR >20%,
 • Wzmocnienie podłoża geosyntetykiem,
 • Ulepszone podłoże stabilizowane spoiwem hydralicznym,
 • Podbudowa pomocnicza,
 • Podbudowa zasadnicza,
 • Podbudowa zasadnicza z MCE,
 • Frezowanie nawierzchni: 0+780 – 0+920 str. L, 3+280 – 3+930 str. L  i P, 4+720 – 5+550 str. L,

5+550-6+130 str. P, 9+040-9+840 str. L i P 13+580 -14+100 str. L i P,

 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P,
 • Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Braniewo, Maciejewo i Lipowina,
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
 • Umocnienia dna i skarp rowów brukiem
CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl