Koszty robót

48 560 528,28 zł netto
59 729 449,78 zł brutto

Kluczowe daty realizacji kontraktu

28.12.2017r. – data wydania decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
10.09.2018r. – data podpisania umowy na roboty
17.09.2018r. – data przekazania terenu budowy
24.09.2018r. – data rozpoczęcia robót
10.06.2020r. – planowana data ukończenia robót