Wykonanie podbudowy miejsc postojowych w msc. Braniewo ul. Olsztyńska.